1 Visie van CZ groep op GRZ, ELV & GZSP

Zoals het Integraal Zorgakkoord 2022 (IZA) benadrukt, staan we voor belangrijke uitdagingen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. We zien een sterk stijgende zorgvraag, een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuimpercentage, oplopende zorgkosten en cliënten die met een steeds complexere zorgvraag zelfstandig wonen. Oplossingen om deze stijgende zorgvraag te tackelen, zien we vooral op het gebied van preventie en ondersteuning, digitalisering, gegevensuitwisseling en zelfregie. Daarnaast is het zaak om professionals voor de zorg te behouden en hun inzetbaarheid te vergroten. Dat kan door onnodige administratieve lasten weg te nemen.

De visie van CZ groep is dat zorg verantwoord dichtbij geleverd moet worden: thuis als dat verantwoord is en in een instelling als dat medisch of kostentechnisch gezien beter of nodig is. Een opname is tijdelijk en duurt nooit langer dan noodzakelijk. Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bieden zo’n een tijdelijke oplossing.

Beide voorzieningen spelen in de keten een belangrijke rol als kwetsbare ouderen tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Het doel van de opname is dat cliënten hun dagelijkse handelingen weer zelfstandig of met beperkte hulp kunnen uitvoeren, zodat ze thuis kunnen blijven wonen. Het is belangrijk deze doelstellingen gedurende de revalidatie niet uit het oog te verliezen, zodat de patiënt niet langer is opgenomen dan noodzakelijk. Door geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in te zetten, wordt die thuissituatie versterkt, mits de huisarts specifieke kennis en ondersteuning krijgt aangereikt bij de thuisbehandeling van kwetsbare personen. Daarmee dragen GRZ, ELV en GZSP bij aan de doelstelling om mensen langer zelf de regie te laten in hun eigen woonsituatie en om het beroep op zorg in de tweede lijn te verminderen. Als gevolg hiervan zien we een daling van crisisopnamen en van een onnodige ziekenhuisinstroom. Om dit te bereiken, is het cruciaal dat we de aanspraken binnen de keten goed integreren, zodat ze optimaal effect sorteren.

In onze visie is er een duidelijk onderscheid tussen ELV laag complex en ELV hoog complex. ELV laag complex moet zo dicht mogelijk bij de cliënt worden aangeboden en laagdrempelig bereikbaar zijn voor de verwijzende huisarts. ELV hoog complex en GRZ schuren qua inhoud dicht tegen elkaar aan en kenmerken zich door haalbare revalidatiedoelstellingen. In de praktijk zijn ELV en GRZ communicerende vaten die nogal eens zorgen voor een grijs gebied. De inhoudelijke raakvlakken tussen ELV en GRZ zijn geen probleem als we cliënten kunnen plaatsen op geconcentreerde herstel- en revalidatieafdelingen die beide aanspraken kunnen inzetten, afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag. Daarnaast kunnen we een eerstelijnsverblijf inzetten voor cliënten die een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden (palliatief terminale zorg, PTZ), als de benodigde zorg thuis niet meer afdoende kan worden georganiseerd.

Deel deze pagina: