2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

Wij zien in de praktijk grote regionale verschillen in het aanbod van ELV en GRZ. Helaas is het zorgaanbod lang niet altijd goed afgestemd op de zorgvraag. In een aantal regio’s neemt het ELV- en GRZ-aanbod onverklaarbaar en zonder overleg toe, terwijl bijvoorbeeld de prestatie ELV laag complex afneemt. Dit is geen gewenste situatie. Dit geldt zowel voor een uitbreiding op een nieuwe locatie als voor een uitbreiding op een bestaande locatie. CZ groep heeft zeker voor haar kernwerkgebieden goed zicht op de regionale vraag en het benodigde aanbod.

Om dit inzicht te kunnen behouden, vragen wij tijdens het inkoopproces het aantal GRZ- en ELV-plaatsen uit via VECOZO.

CZ groep werkt volgens het principe van high trust high penalty. De laatste jaren hebben we nagenoeg geen controles uitgevoerd op de minimumeisen. Vanaf 2024 zullen we steekproefsgewijs en periodiek een aantal onderdelen gaan controleren.

CZ groep biedt zorgaanbieders komend jaar de keuze om een productieafspraak te maken voor de duur van 2 jaar óf voor 1 jaar conform voorgaande jaren. Nadere uitwerking hierover volgt medio augustus in de aanbiedingsbrief.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

  • De GZSP-verwijzing was tot op heden slechts 3 maanden geldig. Vanaf 1 januari 2024 is zij 12 maanden geldig.

  • Coördinatiefuncties die niet voldoen aan de inkoopvoorwaarden bieden wij geen overeenkomst 2024 meer aan.

Deel deze pagina: