1.1 Trends en ontwikkelingen

ELV, GRZ en GZSP zijn alleen effectief in een goede regionale samenwerking. Daarom hebben we landelijk afgesproken dat de coördinatiefunctie regionaal moet liggen. Daarom vinden we het ook van groot belang dat afspraken over onder meer gegevensuitwisseling, vroegsignalering en advance care planning regionaal worden gemaakt. Dit blijven voor ons belangrijke punten bij de inkoop voor 2024. In het IZA wordt dit belang benadrukt en verder uitgebouwd. Wij juichen deze ontwikkeling toe. We kijken graag met zorgaanbieders wat er contractueel – vooral in volume - nodig is om in de regio de afspraken te laten landen die we in het transformatieplan hebben neergelegd.

Een tweede relevante ontwikkeling is de bekostiging. Verschillende partijen werken hard aan een plan om de financieringsstructuur van ELV en GRZ te wijzigen. CZ groep participeert daar actief in in ZN-verband. We denken na over een vorm van modulaire bekostiging. Zodra hierover meer bekend is, zullen we het veld informeren. Voor 2025 verwachten wij per definitie geen grote wijzigingen.

Tot slot zien we veel potentie in ambulante GRZ. In ZN-verband scheppen we samen met Actiz de kaders om de ambulante GRZ goed te positioneren. De doelstelling op termijn is dat de ambulante GRZ een gedeelte van de klinische capaciteit gaat vervangen.

Deel deze pagina: