3.3 Tijdpad

Activiteiten

Planning

Publicatie van dit zorginkoopbeleid

Uiterlijk 1 april 2023

Invullen van de uitvraagmodule kwaliteitsinformatie van VECOZO voor waardegedreven inkoop (zie paragraaf 3.4)

Uiterlijk 31 mei 2023

Verzending waardemodellen/spiegelrapportagesets ELV en GRZ inclusief productievoorstel 2024

Uiterlijk 31 augustus 2023

Verzending spiegelrapportages GZSP inclusief productievoorstel 2024

Uiterlijk 31 augustus 2023

Offertes GRZ in VECOZO

Vóór 15 september 2023

Onderhandelingen

1 september t/m 29 oktober 2023

Publicatie van het zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023

Inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor een overeenkomst GZSP 2024

1 november 2023 tot 31 maart 2024

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces. Wij willen dan ook uiterlijk op 29 oktober overeenstemming bereiken over de overeenkomst voor 2024.

Deel deze pagina: