2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

Het zorginkoopbeleid 2024 is een bestendiging van het beleid in 2023. Op een aantal onderdelen hebben we iets andere accenten gelegd of gekozen voor een aanscherping. In dit document leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor een overeenkomst 2024. De concrete eisen die we daaraan stellen, vindt u in de bijlagen. 

In onze kernwerkgebieden doen we er alles aan om onze beleidsspeerpunten te realiseren. We nemen daar de regie om samen met zorgaanbieders de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (acute) zorg te optimaliseren.

Deel deze pagina: