3.5 Bereikbaarheid

Via de website van CZ groep informeren wij u steeds over de laatste stand van zaken.

Vragen kunt u e-mailen naar een van de volgende mailadressen, afhankelijk van het onderwerp:

Onderwerp vraag

ELV

GRZ

GZSP

Contractering, monitoring en inschrijving

rz.eerstelijnsverblijf@cz.nl

rz.grz@cz.nl

rz.gzsp@cz.nl

Declaraties

poz.eerstelijnsverblijf@cz.nl

poz.grz@cz.nl

decl.GZSP@cz.nl

Zorginkoopbeleid

inkoopvvt.zvw@cz.nl

inkoopvvt.zvw@cz.nl

inkoopvvt.zvw@cz.nl

Zorginhoudelijke vraag op verzekerdenniveau

zorgteam@cz.nl

Individuele casuïstiek voor machtigingen ter beoordeling aan ons voorleggen

Afhankelijk van de verzekering van de cliënt:

mbz.specialistenhulp@cz.nl

mbz.specialistenhulp@nn-zorg.nl

mbz.specialistenhulp@ohra-zorg.nl

Let op dat u geen verzekerdengegevens meestuurt naar de algemene e-mailadressen. Naar de adressen van zorgteam@cz.nl (new window) en mbz.specialistenhulp@cz.nl (new window) is dit wel toegestaan.

Deel deze pagina: