Bijlage 4: Afstemming regionale netwerk rond mensen met ZB/LVB

Goede zorg voor cliënten met ZB/LVB vraagt ook om een goede samenwerking op regionaal niveau tussen de eerstelijnszorg, gespecialiseerde zorg en het sociaal en maatschappelijk domein. CZ groep verwacht dat alle GGZ-aanbieders deze regionale samenwerking initiëren en/of ondersteunen. We streven ernaar dat er op

regionaal niveau in elk geval afspraken worden gemaakt over:

  • vroegsignalering van ZB/LVB;

  • het organiseren van een toegankelijk netwerk rond een ZB/LVB-cliënt.

Het netwerk omvat afspraken over de zorg en de (sociaal-maatschappelijke) begeleiding voor ZB/LVB-cliënten in de nulde lijn tot aan SGLVB (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt). De huisarts kan bij een vermoeden van LVB verwijzen naar onder andere het sociale domein, GZSP of GGZ.

Indien u als zorgaanbieder in 2024 met CZ groep een overeenkomst aangaat voor het leveren van curatieve GGZ en daarnaast een overeenkomst GZSP 2024 voor de doelgroep LVB/ZB, dan verzoeken wij dit te melden via e-mailadres inkoop.ggz.instellingen@cz.nl (new window) onder vermelding van uw AGB-code. Zet u dan in de onderwerpregel: contractering curatieve GGZ en GZSP.

Voor verdere informatie over GZSP en als u in aanmerking wilt komen voor de experimentprestatie FACT-LVB, verwijzen wij u naar het inkoopdocument GZSP 2024.

Deel deze pagina: