1.1 Trends en ontwikkelingen

Na de hectische coronatijd staan er nieuwe grote uitdagingen voor de deur. De prijzen stijgen, waardoor het besteedbaar inkomen van mensen afneemt. De ziektekostenpremie is daar een onderdeel van. Daarnaast staat de arbeidsmarkt voor de zorg onder grote druk en het ziekteverzuim is hoog. De spanning tussen de toegang en de betaalbaarheid van zorg is dan ook dagelijks voelbaar. De wachttijden zijn nog steeds hoog, net als de druk op de financiële kaders. Ingrijpende veranderingen in de zorg zijn dan ook hard nodig.

In het Integraal Zorgakkoord zijn veel ambities beschreven die moeten leiden tot verbeteringen. Deze ambities zijn enkel haalbaar als alle partijen gelijkgericht samenwerken. CZ groep stelt alles in het werk om hier een succes van te maken. Om het verschil te maken, zullen we keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Daarbij zetten we in op arbeidsbesparende initiatieven en het opschalen van bewezen interventies, zodat de veranderingen ook direct substantieel en impactvol zijn.

Deel deze pagina: