Medisch Specialistische Zorg 2024

Zorginkoopbeleid

Medisch Specialistische Zorg 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

Nederland staat voor de grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zonder dat we daarbij concessies willen doen op het gebied van kwaliteit. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, is een transformatie van het zorglandschap nodig. Deze transformatie gaat verder dan alleen de medisch specialistische zorg en een integrale benadering is daarbij onmisbaar. Het Integraal Zorgakkoord biedt een solide basis om de transformatie vorm te geven. Daarbij is het cruciaal dat we de arbeidsproductiviteit vergroten door verregaande digitalisering en innovatie. De inzet van CZ groep zal gericht zijn op passende zorg. Aan de ene kant door keten- en netwerkvorming, aan de andere kant door een optimalisatie van de instroom, doorstroom en uitstroom binnen de medisch specialistische zorg. Alleen met een meerjarig regionaal perspectief zijn we in staat om de transformatie voldoende te versnellen. Onze inzet is daarbij altijd om te handelen vanuit een gezamenlijk en gedeeld toekomstperspectief.

Deel deze pagina: