2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

In 2024 richten we ons op de samenhang tussen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. We besteden vooral aandacht aan contracten die substantieel negatief afwijken van andere zorgaanbieders. De onderliggende oorzaken willen we bilateraal (en waar nodig ook regionaal) bespreken.

In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt over impactvolle (regionale) zorgveranderingen. CZ groep zet zich hier maximaal voor in. We beoordelen plannen op hun verwachte effecten voor een betere toegankelijkheid en/of betaalbaarheid van de zorg, met minimaal een gelijkblijvende kwaliteit. De nadruk ligt daarbij op initiatieven die arbeidsbesparend werken en daarmee ook vaak financieel doelmatig zijn. Een goede regionale samenwerking is daarbij essentieel om de beoogde stijging van de arbeidsproductiviteit ook echt voor alle zorgverleners te realiseren.

Ons inkoopbeleid is dus gericht op meer marktconformiteit en richten ons daarnaast op een goed functionerende regionale zorgketen, concentratie en spreiding van zorg, méér gebruik van digitale mogelijkheden en een verdere doelmatige inzet van de personele en financiële middelen.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

CZ groep gaat verder op de ingeslagen weg. In de uitvoering van ons beleid brengen we verdere accenten en samenhang aan. Dit zijn de voornaamste veranderingen ten opzichte van 2023:

  • We achterhalen en bespreken lokale en regionale verschillen op het gebied van toegankelijkheid en betaalbaarheid op basis van samengestelde data.

  • We stimuleren telemonitoring voor chronische aandoeningen en andere vormen van digitale zorg.

  • We maken verbeterafspraken voor de plaatsing van een ICD en de zorg voor mensen met OSA.

  • We implementeren bewezen impactvolle initiatieven op het gebied van doelmatigheid om de kostengroei van dure geneesmiddelen terug te dringen.

  • We beoordelen impactvolle zorgveranderingen aan de hand van hun effecten op de arbeidsinzet en de financiën.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

De contractvoorwaarden vindt u in paragraaf 2.2, in hoofdstuk 3 en in bijlage 2. Deze zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2023.

Deel deze pagina: