1.2 Toegankelijkheid en kosten

De komende jaren moeten deze veranderingen in het zorgaanbod ertoe leiden dat de medisch specialistische zorg toegankelijk blijft en dat de huidige wachttijden afnemen. Een goed functionerende regionale zorgketen is daarbij onmisbaar. Ook in de eerste lijn en binnen de VVT is het personeelstekort elke dag voelbaar. Veranderingen binnen het ziekenhuis moeten dan ook afgestemd worden op hun effecten buiten het ziekenhuis. De toegankelijkheid van de zorg blijft alléén geborgd als we de veranderingen in de regio integraal aanpakken.

CZ groep draagt in haar kernwerkgebied actief bij aan deze discussies en we ondersteunen deze ook financieel via zorginkoopafspraken en transformatiegelden. Buiten ons kernwerkgebied volgen we in principe de marktleider in zijn keuze. Hierbij maken we steeds meer gebruik van data-gedreven informatie. Aan de ene kant via op te stellen regiobeelden en regioplannen en aan de andere kant met eigen data over de aard en omvang van de regionale en lokale problematiek. Op die manier streven wij naar focus en prioritering.

Deel deze pagina: