2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Samen werken we aan toekomstbestendige paramedische zorg voor onze verzekerden: zorg die toegankelijk, betaalbaar én van goede kwaliteit is. Zorgverleners die zich verder specialiseren, faciliteren wij daarin en we stimuleren onze verzekerden om naar hen toe te gaan. Dat geldt ook voor praktijken die voorop willen lopen in kwaliteitsontwikkeling en transparantie.

Om onze verzekerden op korte en lange termijn de beste zorg te kunnen bieden en om zorgaanbieders stabiliteit te geven in hun praktijkvoering, werken we met meerjarige overeenkomsten.

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2024

  • Voor fysiotherapie hanteren we vanaf 2024 één basisovereenkomst. Aanvullend is het mogelijk om hierop één of twee modules af te sluiten. De overeenkomst en de modules hebben een looptijd van maximaal drie jaar.

  • We breiden bij fysiotherapie de selectieve inkoop uit met de zorg aan onze verzekerden met COPD.

  • Ondersteunende activiteiten die ParkinsonNet levert aan de aangesloten zorgverleners kopen we via representatie in.

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

  • Voor de module Plus fysiotherapie voldoet de zorgaanbieder aan de voorwaarden voor de basisovereenkomst én aan

    • óf de voorwaarden voor de behandelindex;

    • óf aan de voorwaarden voor patiëntervaring.

  • Voor de module Transparantie gelden de voorwaarden in paragraaf 2.5.

  • Voor de overeenkomst voor alle zorgsoorten geldt dat instellingen die voldoen aan de eisen van de Wtza geen beperking meer hebben in AGB-codes.

Deel deze pagina: