2.6 Huidtherapie

CZ groep hanteert voor lymfe-oedeemtherapie en littekenmassage (verder te noemen: huidtherapie) een driejarige overeenkomst: voor de periode 2023-2025. Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor 2023? Dan bieden we u geen nieuwe overeenkomst aan voor 2024 omdat de bestaande overeenkomst nog doorloopt.

Nieuwe contractanten in 2024 krijgen een overeenkomst met een maximale duur van 2 jaar. De inkoopvoorwaarden voor huidtherapie zijn in 2024 hetzelfde als in 2023.

Minimumeisen

 • Voor de overeenkomst huidtherapie komen de volgende zorgaanbieders in aanmerking:

  • de persoon die rechtsgeldig de titel huidtherapeut mag voeren op grond van artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied Huidtherapeut’, en die voor eigen rekening en risico huidtherapie verleent;

  • de door CZ groep gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, oefentherapeut of podotherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en die één of meerdere huidtherapeuten in de praktijk/instelling heeft werken;

  • de instelling die voldoet aan de eisen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en waarbij het verlenen van huidtherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is.

 • De huidtherapeuten die de huidtherapie verlenen, hebben de status ‘kwaliteitsgeregistreerd’ in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 • De zorg wordt primair geleverd op één of meer behandellocaties die voldoen aan onze praktijkinrichtingseisen (zie bijlage 1 (new window)).

 • De zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum te beperken. Als er toch sprake is van een wachttijd, dan bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal 4 werkdagen, voor zover dit niet conflicteert met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en de wens van de verzekerde.

 • De zorgaanbieder voldoet aan de eisen die worden gesteld in de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deel deze pagina: