Bijlage 1 Inrichtingseisen paramedische zorg

De praktijkinrichting van de zorgaanbieder voldoet minimaal aan de hieronder gestelde inrichtingseisen.

Algemene eisen

 • De praktijk is duidelijk herkenbaar als eerstelijns praktijk voor paramedische zorg. Als de praktijk in een instelling is gevestigd, is er een duidelijke bewegwijzering naar de praktijkruimten.

 • De behandelruimten en de wachtkamer zijn gescheiden door gesloten vaste wanden en deuren.

 • De praktijk is goed toegankelijk, ook voor minder validen (drempelvrij, brede ingang, et cetera). In geval van een verdieping is een (trap)lift aanwezig.

 • De praktijk is tijdens de openingstijden telefonisch goed bereikbaar. Bij afwezigheid bestaat de mogelijkheid een voicemailbericht in te spreken.

 • De praktijk beschikt (of kan beschikken) over adequaat instructiemateriaal ter ondersteuning van onderzoek, advies en/of behandeling.

 • De prijslijst, de klachtenregeling en de betalingsvoorwaarden zijn duidelijk zichtbaar voor de verzekerde.

Hygiëne

 • De praktijk beschikt over een toilet en een gelegenheid om de handen te wassen. Het toilet en de handenwasgelegenheid zijn vanuit de wachtruimte toegankelijk.

 • De praktijkruimte, inventaris en gebruiksmaterialen worden op een verantwoorde manier gereinigd.

 • De behandelruimten hebben een goed te reinigen, egaal vloeroppervlak.

Privacy

 • De praktijk beschikt over behandelruimten die de privacy van de patiënt waarborgen (auditief en visueel).

 • De praktijk beschikt over administratieve voorzieningen die de privacy van de patiënt waarborgen. Deze zijn in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

 • Geluidsoverdracht tussen verschillende ruimten wordt voorkomen.

Veiligheid

 • De praktijk beschikt over een goedgekeurde elektriciteits- en energievoorziening.

 • De praktijk voldoet aan de geldende brand- en veiligheidseisen.

 • In de praktijk zijn een EHBO-doos en een brandblusapparaat aanwezig.

 • De verlichting, verwarming en ventilatie voldoen aan algemeen te stellen eisen van hygiëne en veiligheid.

 • De praktijk voldoet aan de geldende eis rondom de veiligheid van patiëntgegevens, dossiervorming en declaratieverkeer.

 • Alle aanwezige apparatuur ter ondersteuning van de behandeling voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en is geschikt voor professioneel gebruik. De ruimtelijke voorziening en inventaris zijn van zodanige kwaliteit en constructie, dat zij bij gebruik geen gevaren voor personen opleveren.

Behandelruimte

 • Als meerdere paramedici van dezelfde praktijkruimte gebruikmaken, moeten zij de werkzaamheden net zo adequaat uitvoeren als wanneer zij als solist werkzaam zouden zijn.

 • Er is ten minste één behandelruimte waar een-op-een behandeling mogelijk is in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

 • De behandelruimte voor logopedie heeft een vrij vloeroppervlak van minimaal 14 m2, voor ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie minimaal 16 m2 en voor fysiotherapie is er minimaal één ruimte beschikbaar van minimaal 25 m2.

 • Voor fysiotherapie geldt: een oefenzaal wordt beschouwd als behandelruimte van minimaal 25 m2 wanneer daar een een-op-een behandeling mogelijk is zonder aanwezigheid van derden.

 • In de behandelruimte is diagnostisch / behandelmateriaal aanwezig voor het behandelen van aandoeningen / stoornissen.

Deel deze pagina: