2.10 Valpreventie

In het IZA staat dat zorgverzekeraars en gemeenten vanaf 1 januari 2024 samen de verantwoordelijkheid hebben om vijf ketenaanpakken in te kopen. De ketenaanpak valpreventie is er hier één van. We verwijzen u naar het voor meer informatie.

Deel deze pagina: