3.1 Tijdpad

In de loop van 2023 vinden er verschillende activiteiten plaats voor de contractering in 2024. Deze activiteiten verschillen per zorgsoort.

Planning (uiterlijk)

Activiteit

Wie

Zorgsoort

1 april 2023

voorbereiden, formuleren en publiceren van het zorginkoopbeleid 2024

CZ groep

alle

5 juni 2023

aanbieden vragenlijst voor de modules 2024

CZ groep

fysiotherapie

26 juni 2023

invullen vragenlijst voor de modules 2024

zorgaanbieder

fysiotherapie

1 september 2023

publiceren eventuele wijzigingen in de erkende meetbureaus voor de PREM

CZ groep

diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie

1 september 2023

deelnemen aan LDO

zorgaanbieder

oefentherapie: module datagedreven werken en module transparantie

30 september 2023

aanbieden van de overeenkomst 2024 aan de zorgaanbieders die in 2023 een overeenkomst met CZ groep hebben gesloten

CZ groep

fysiotherapie

tot uiterlijk 4 weken na het aanbieden van de overeenkomst 2024

vragen stellen over het aanbod voor 2024

zorgaanbieder

fysiotherapie

1 november 2023

informeren zorgaanbieders over wel/niet voldoen aan de voorwaarden voor de module

CZ groep

logopedie

1 november 2023

informeren zorgaanbieders over tarieven 2024

CZ groep

diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg

1 november 2023

registreren in praktijkregister VvOCM

zorgaanbieder

oefentherapie: module transparantie

6 november 2023

ondertekenen van de overeenkomst

zorgaanbieder

fysiotherapie

12 november 2023

publiceren gecontracteerd aanbod 2024

CZ groep

alle

15 november 2023

aanleveren LDO-data 2023 door VvOCM aan CZ groep

zorgaanbieder

oefentherapie: module datagedreven werken en transparantie

30 november 2023

aanbieden van de module 2024 aan de zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden

CZ groep

logopedie

1 december 2023

informeren zorgaanbieders over wel/niet voldoen aan de voorwaarden voor de modules

CZ groep

oefentherapie

15 december 2023

aanbieden van de module 2024 aan de zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden

CZ groep

oefentherapie

31 december 2023

ondertekenen van de modules voor 2024

zorgaanbieder

logopedie en oefentherapie

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces. Wij willen dan ook uiterlijk op 6 november 2023 overeenstemming bereiken over de overeenkomst voor 2024.

Deel deze pagina: