1 Visie van CZ groep op de wijkverpleging

In onze sterk vergrijzende samenleving wordt ouderenzorg steeds belangrijker. Goede wijkverpleging, die onderdeel is van een regionaal netwerk, speelt daarbij een sleutelrol. Zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) benadrukt, staan we voor belangrijke uitdagingen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Er zijn steeds minder zorgverleners en meer mensen die zorg nodig hebben. En we kunnen onze euro’s maar 1 keer uitgeven. Daarom is het belangrijk dat we problemen in de samenleving niet medicaliseren, maar dat er veel aandacht is voor preventie, hulpmiddelen en de inzet van passende zorg, die we alleen verlenen als dat zinvol is.

Thema’s die hieraan bijdragen, zijn onder andere arbeidsbesparing in de wijkverpleging, valpreventie en zorg naar huis door digitalisering van medisch specialistische zorg. Wanneer iemand echt zorg nodig heeft, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener is (dit vereist regionale samenwerking), dat gegevens gemakkelijk digitaal worden gedeeld tussen verschillende zorgverleners en dat de zorg zo effectief en efficiënt mogelijk wordt aangeboden. De huidige tijd maakt dat dit in veel gevallen ook digitaal kan. Daarvan zijn legio goede voorbeelden, die we graag breder zouden terugzien.

Met ons inkoopbeleid willen we zorgen dat we het maximale effect van wijkverpleging bereiken voor onze verzekerden: voor wie nu zorg gebruikt, voor wie in de toekomst zorg nodig heeft of voor wie alleen premie betaalt. CZ groep heeft goede ervaringen met de regionale coördinatiefunctie. Deze blijkt bij uitstek geschikt om ervoor te zorgen dat mensen op de juiste plek worden geholpen en er regionale afstemming plaatsvindt. Bij haar inkoop zal CZ groep dan ook extra aandacht hebben voor die rol. Daarnaast zijn wij op basis van onze ervaringen van mening dat de wijkverpleging een grote rol heeft bij de signalering van een mogelijk onnodig grote zorgvraag en het voorkomen daarvan. Want wijkverpleging is de enige zorgvorm achter de voordeur van de cliënt. Tussen zorgverlener en cliënt is er een vertrouwensband ontstaan door het vaak intensieve contact. Daarom besteden wij net als voorgaande jaren veel aandacht aan de onderwerpen vroegsignalering en advance care planning (ACP).

Deel deze pagina: