3.3 Zorgcoöperaties

Voor zorgcoöperaties die uit zzp’ers en/of leden bestaan, maken we een uitzondering op de eis dat een zorgaanbieder het grootste deel van de zorg uit laat voeren door eigen personeel, mits zij aantoonbaar voldoen aan voorwaarden op het vlak van kwaliteit en kosten. Onder een zorgcoöperatie verstaan wij zzp’ers die zich verenigd hebben in een zorgcoöperatie en die uit naam daarvan zorg verlenen. Het betreft dus een samenwerkingsverband van uitsluitend zzp’ers (natuurlijke personen) of een combinatie van zzp’ers en andere leden. Het kenmerk van de onderaanneming is dat de cliënt in zorg is bij de zorgcoöperatie (de hoofdaannemer), die de zorg verleent via de onderaannemers, de bij de coöperatie aangesloten zzp’ers en/of leden. Zzp’ers die zich in een zorgcoöperatie verenigen, doen dat uitdrukkelijk als zzp’er.


 Voor zorgcoöperaties gelden dezelfde eisen van bekwaamheid als voor andere zorgaanbieders binnen de aanspraak wijkverpleging. Daarnaast gelden aanvullende eisen voor zorgcoöperaties (zie bijlage 1). Het omzetplafond van de coöperatie wordt gebaseerd op een maximumbudget op basis van het aantal aangesloten zzp’ers en/of leden, waarbij wij de Arbeidstijdenwet als richtsnoer nemen.

Deel deze pagina: