3 Proces contractering 2024

Om basiszorg te leveren, moeten alle zorgaanbieders voldoen aan minimumeisen. Meer hierover én over de inzet van onderaannemers vindt u in bijlage 1.

Deel deze pagina: