Wijkverpleging 2024

Zorginkoopbeleid

Wijkverpleging 2024

laatste update 31-3-2023

Voorwoord

Wijkverpleging heeft een belangrijke rol in het zorgsysteem. Het is de enige zorgvorm die (standaard) is georganiseerd achter de voordeur van cliënten. Vaak is er een vertrouwensband tussen cliënten en zorgverleners. Dit stelt de wijkverpleegkundige als geen ander in staat om bepaalde zaken te signaleren of juist bespreekbaar te maken.

Om wijkverpleging maximaal effectief in te zetten en bovendien te behouden voor de toekomst – wanneer de vergrijzing een nog grotere druk op ons zorgstelsel legt dan nu – zullen we deze zorgverlening ook anders moeten gaan inrichten, met meer regionale samenwerking, meer nadruk op preventie, digitalisering, zelfzorg en gegevensuitwisseling. Het Integraal Zorgakkoord (IZA), afgesloten in september 2022, benadrukt nogmaals deze doelen. Er zijn al veel mooie voorbeelden van hoe het anders kan. Met dit inkoopdocument schetsen wij de kaders en visie van CZ groep op de wijkverpleging. Op basis van regionale uitdagingen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Deel deze pagina: