3.5 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op zorgvinder (new window) is per aandoening, behandeling, specialisme, zorgsoort en leverancier een lijst met zorgaanbieders te zien met daarbij de volgende informatie:

  • NAW-gegevens van de zorgaanbieder;

  • de etalage-informatie die u zelf invult en beheert in Mijn Zorgaanbod;

  • de contractstatus, die overeenkomt met de vergoedingsstatus voor de verzekerden;

  • de wachttijden (indien beschikbaar);

  • kwaliteitsinformatie, waaronder de selectieve inkoopresultaten (indien beschikbaar);

  • patiëntervaringen (indien beschikbaar).

Deel deze pagina: