3.4 Tijdpad

Activiteiten

Planning

Aanleveren monitor zorgaanbieders met maandbekostiging

Vóór 1 april 2023

Publicatie zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2024

1 april 2023

Gelegenheid om via vaste Teams-momenten vragen te stellen over het zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2023

Zie de communicatie hierover op onze website vanaf 1 april 2023

Invullen van de uitvraagmodule kwaliteitsinformatie VECOZO voor waardegedreven zorginkoop (zie paragraaf 2.2.1)

2-31 mei 2023

Bekendmaking productievoorstellen

Medio juli 2023

Contracteren

Medio juli t/m 30 oktober 2023

Aanleveren monitor zorgaanbieders met maandbekostiging

Vóór 1 oktober 2023

Uiterste tekentermijn van de verschillende overeenkomsten en afsluiting van de contracteerronde. Op deze datum ronden wij dus ook de onderhandelingen/contractbesprekingen af

31 oktober 2023

Publicatie van het gecontracteerde zorgaanbod

12 november 2023

Inschrijving nieuwe zorgaanbieders 2023

1 november 2023 tot 31 maart 2024

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat iedere zorgaanbieder zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces. Wij willen dan ook uiterlijk op 1 november overeenstemming bereiken over de overeenkomst voor 2024.

Deel deze pagina: