3.1 Bestaande zorgaanbieders

Bestaande zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die in 2023 een overeenkomst wijkverpleging hebben met CZ groep en die op basis daarvan zorg hebben gedeclareerd. Aan hen bieden wij voor 2024 een eenjarige overeenkomst aan, tenzij anders overeengekomen. Meer informatie hierover vindt u in de aanbiedingsbrief bij de productievoorstellen voor 2024.

Zoals we in het zorginkoopbeleid 2021 al hebben aangekondigd, stellen we sinds 2022 ook bij bestaande zorgaanbieders voorwaarden aan het percentage zorg dat onderaannemers leveren. Voor 2024 geldt dat bestaande zorgaanbieders ten minste 50 procent van de zorg zelf leveren en dat zij voor maximaal 50 procent van de zorg onderaannemers mogen inzetten. In geval van zorgcoöperaties gelden andere uitgangspunten. Daarnaast worden deze aanbieders aanvullend getoetst.

Daarbij gaan we ervan uit dat een zorgaanbieder werkt volgens het generalistenmodel. Dit betekent dat een zorgaanbieder een integraal zorgaanbod van verpleging en verzorging verleent dat onder de aanspraak wijkverpleging valt. Hij richt zich niet op één of enkele onderdelen van verpleging en verzorging, zoals specialistische verpleging of indicatiestelling.

Deel deze pagina: