3.2 Nieuwe zorgaanbieders

CZ groep verwelkomt graag nieuwe zorgaanbieders. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat de zorg versnipperd raakt. We staan open voor inschrijvingen van innovatieve nieuwe zorgaanbieders die naar onze mening een duidelijke meerwaarde hebben voor onze verzekerden en die op een vernieuwende manier invulling geven aan witte vlekken binnen onze zorgplicht in een regio. Daarnaast moeten zij in staat zijn de regionaal benodigde transformatie te versterken. Vernieuwend vinden wij bijvoorbeeld bepaalde toepassingen van digitale zorg die de kwaliteit en doelmatigheid van de wijkverpleging verbeteren.

Nieuwe zorgaanbieders zijn doorgaans niet bij ons bekend. Daarom maken we afspraken over wederzijdse verwachtingen op het gebied van kwaliteit, kosten en toegankelijkheid. In de tweede helft van het eerste contractjaar evalueren we deze afspraken gezamenlijk. Op basis daarvan beslissen we of de zorgaanbieder voor het volgende jaar in aanmerking komt voor een nieuwe overeenkomst. Is dat niet het geval, dan kan hij zich niet opnieuw inschrijven voor dat jaar.

Net als bestaande zorgaanbieders moeten ook nieuwe zorgaanbieders in 2024 ten minste 50 procent van de zorg zelf leveren. Zij mogen dus maximaal 50 procent van de zorg laten uitvoeren door onderaannemers.

Dit zijn onze uitgangspunten voor het contracteren van nieuwe zorgaanbieders:

  • Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich tussen 1 november 2023 en 31 maart 2024 inschrijven voor een overeenkomst wijkverpleging 2024. Inschrijvingen die later binnenkomen, nemen we niet in behandeling. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

  • Een nieuwe zorgaanbieder mag zich maximaal 1 keer per contractjaar inschrijven. Dit doet hij door een digitale vragenlijst in te vullen in VECOZO. Om deze diensten te kunnen gebruiken, is een certificaat vereist (zie https://www.vecozo.nl/zorginkoopportaal/voorbereiden/). De nieuwe zorgaanbieder heeft bij CZ groep een onderbouwde verwachte zorgomzet van minimaal € 50.000 op jaarbasis.

  • De nieuwe zorgaanbieder heeft een toegevoegde waarde, bijvoorbeeld in de vorm van innovatieve zorgconcepten.

  • Een integriteitsonderzoek is onderdeel van de beoordelingsprocedure.

  • We nemen geen inschrijvingen in behandeling van zorgaanbieders die in het voorgaande jaar een afwijzing hebben gekregen vanwege onvoldoende toegevoegde waarde en die zich opnieuw inschrijven zonder dat ze kunnen aantonen hoe zij deze toegevoegde waarde inmiddels hebben ontwikkeld.

  • De (geheel) nieuwe zorgaanbieder heeft een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gedaan, heeft een vergunning aangevraagd als nieuwe zorgaanbieder of beschikt al over een toelating. Hij levert de ingevulde vragenlijst van de IGJ bij zijn inschrijving aan en/of geeft aan wat de status is van de melding.

  • De nieuwe zorgaanbieder verleent een integraal zorgaanbod van verpleging en verzorging dat onder de aanspraak wijkverpleging valt. Hij richt zich niet op 1 of enkele onderdelen van verpleging en verzorging, zoals casemanagement dementie of indicatiestelling.

Wij streven ernaar om de zorgaanbieder binnen 2 maanden na inschrijving te laten weten of we hem een overeenkomst aanbieden.

Deel deze pagina: