1.1 Trends en ontwikkelingen

Naast regionale samenwerking en het opschalen van de regionale coördinatiefunctie, vroegsignalering en ACP, besteden we extra aandacht aan bepaalde thema’s:

  • Digitale zorg, hulpmiddelen en sociale netwerk
    Wij verwachten van zorgaanbieders dat zij zich inzetten om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Dit betekent dat zij enkel professionele zorg leveren als dit vanwege de zorgvraag noodzakelijk is en/of als de inzet van (digitale) hulpmiddelen niet mogelijk of niet afdoende is om professionele zorg te voorkomen. Dit is belangrijk om de toegankelijkheid van wijkverpleging te borgen, voor nu en de toekomst, zo benadrukt ook het IZA. Daarbij stimuleren we aanbieders om vooral te leren van elkaar. Want er zijn al legio oplossingen bedacht en implementatie gaat vaak sneller dan innovatie.

  • Onplanbare nachtzorg
    CZ groep verwacht van zorgaanbieders dat zij zo veel mogelijk doen om de zorgmomenten planbaar te maken. Desalniettemin kunnen we niet voorkomen dat er altijd een deel van de nachtzorg onplanbaar zal zijn. Op die momenten moet zorg beschikbaar zijn. CZ groep vindt het belangrijk dat zorgaanbieders – wijkverpleging, huisartsen en de SEH – regionaal samenwerken, om deze onplanbare zorg zo herkenbaar en efficiënt mogelijk te organiseren. Iedere zorgaanbieder is individueel verantwoordelijk voor de levering van de zorg conform de eigen zorgplicht.

  • Bekostigingsmodel
    Specifiek voor de wijkverpleging werken we aan een nieuw bekostigingsmodel, op basis van cliëntprofielen. In de inkoop houden wij er rekening mee wanneer dit leidt tot andere wet- en regelgeving. Aangezien dit voor alle partijen een grote wijziging betreft waarbij het huidige inzicht verdwijnt, vragen wij u of u in 2024 data op basis van de prestatiecodes voor de nieuwe bekostiging wilt registreren en deze met ons wilt delen, parallel aan de huidige prestatiecodes en declaraties. U kunt dit aangeven via de kwaliteitsuitvraag in mei via VECOZO.

Met dit inkoopdocument schetsen wij de kaders van hoe CZ groep aankijkt tegen de wijkverpleging in algemene zin. Als daartoe aanleiding is op basis van aangepaste wet- en regelgeving, zullen wij aanpassingen in dit document via onze website aan u kenbaar maken. Afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt op basis van een transformatie die in een regio noodzakelijk is en een goedgekeurd regionaal transformatieplan.

Deel deze pagina: