2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

De toegankelijkheid van wijkverpleegkundige zorg staat onder druk. Steeds vaker is er sprake van arbeidsmarktkrapte, een groeiend aantal (complexe) cliënten en versnippering. Het is belangrijk dat zorgaanbieders zich blijven ontwikkelen en regionaal samenwerken, zodat we de toegankelijkheid van de zorg behouden en vergroten. Het is essentieel dat we arbeidsbesparende en productiviteitsverhogende maatregelen en innovaties implementeren en opschalen, zoals de inzet van digitale zorg en hulpmiddelen.

Deel deze pagina: