Wijkverpleging

Zorginkoopbeleid

Wijkverpleging 2025

laatste update 22-4-2024

Versie

Datum publicatie

Wijziging

Pagina / hoofdstuk

Reden

1.0

28 maart 2024

1.1

22 april 2024

De verwijzing naar de per 2022 vervallen Regeling Verslaggeving WTZi is vervangen door huidig geldende Regeling openbare jaarverantwoording WMG

Bijlage 1.1
(p. 20)

Onjuiste verwijzing naar een verouderde regeling

Voorwoord

We moeten de zorg in Nederland anders inrichten zodat die toekomstbestendig blijft. Dit vraagt herinrichting en andere organisatie van het zorglandschap. Dat blijkt ook uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). De nadruk moet komen te liggen op meer samenredzaamheid en daarmee op het voorkomen of afbuigen van de zorgbehoeften van mensen. We moeten maatregelen die tijd besparen sneller invoeren en opschalen, bijvoorbeeld door de inzet van digitale toepassingen en hulpmiddelen.

De wijkverpleegkundige levert hoogwaardige zorg aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Ze speelt daarmee een sleutelrol in het signaleren en voorkomen van zorg door hier tijdig op in te spelen. Regionale samenwerking en gegevensuitwisseling zijn belangrijk om zorgsystemen op elkaar aan te laten sluiten en (sectoroverstijgend) passende zorg te bieden. Dit is een randvoorwaarde om de betaalbaarheid van en de toegang tot essentiële, professionele zorg te borgen. Met dit zorginkoopdocument schetsen wij de kaders en de visie van CZ groep op de wijkverpleging.

Deel deze pagina: