Search

483 results found showing 241 to 250

2.3 Wie contracteert CZ groep in 2024?

Voor 2024 contracteren we bij voorkeur regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) voor de ketenaanpak kinderen. De RHO zorgt onder andere voor de borging van de kwaliteit en de afstemming én samenwerking binnen de keten en met andere domeinen.

Lees meer › over 2.3 Wie contracteert CZ groep in 2024?

2.4 Minimumeisen voor een overeenkomst

Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen is het voor alle zorgaanbieders randvoorwaardelijk dat er in de gemeente waar de zorgaanbieder werkzaam is, aantoonbaar specifieke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen zorgverzekeraar(s) en

Lees meer › over 2.4 Minimumeisen voor een overeenkomst

2.5 Voor wie is de ketenaanpak kinderen bedoeld?

Kinderen tot achttien jaar oud i) met ten minste een matig verhoogd GGR, ii) waarbij GLI onderbouwd onderdeel is van het zorgplan, komen in aanmerking voor de ketenaanpak kinderen.

Lees meer › over 2.5 Voor wie is de ketenaanpak kinderen bedoeld?

2.6 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2024?

Het is belangrijk dat duidelijk is welke zorgprogramma’s gericht op zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas worden aangemerkt als verzekerde zorg.

Lees meer › over 2.6 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2024?

2.7 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.7 Innovatie en samenwerking

2.8 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.8 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.3 Bereikbaarheid

Vragen over dit zorginkoopbeleid kunt u mailen naar zorginkoop.gli@cz.nl. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Lees meer › over 3.3 Bereikbaarheid

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Page: