Search

483 results found showing 301 to 310

1.2 Visie op de sector

Geboortezorg moet op inhoud steeds meer een continu proces worden, waarbij de schotten tussen de domeinen en zorgaandachtsgebieden zo veel mogelijk opgeheven worden en in ieder geval niet meer merkbaar zijn voor de (toekomstige) zwangere en haar

Lees meer › over 1.2 Visie op de sector

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

Ons zorginkoopbeleid is gebaseerd op onderstaande doelstellingen:

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

Verschuivingen van zorg vanuit het ziekenhuis naar de verloskundigen nemen we alleen in behandeling als die door het grootste deel van het VSV gedragen worden én worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van verloskundige praktijken die een

Lees meer › over 2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

We hebben slechts enkele wijzigingen doorgevoerd in de minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst:

Lees meer › over 2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

2.2 Inhoudelijk beleid

CZ groep streeft naar toegankelijke, betaalbare geboortezorg, waarbij de kwaliteit goed en transparant is en de cliënt centraal staat. Daarom willen we via de zorginkoop de samenwerking in de keten stimuleren en de transparantie verhogen.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Zorginkoopbeleid integrale geboortezorg

We vinden het belangrijk dat de manier van bekostigen de samenwerking en de kwaliteit van de zorg ondersteunt en stimuleert. Ook de betaalbaarheid van de zorg is belangrijk; budgetneutraliteit blijft ons uitgangspunt.

Lees meer › over 2.2.1 Zorginkoopbeleid integrale geboortezorg

2.2.2 Zorginkoopbeleid gynaecologie/obstetrie

De gynaecologie/obstetrie die geen onderdeel is van integrale geboortezorg, kopen wij in bij ziekenhuizen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het zorginkoopbeleid Medisch-Specialistische Zorg.

Lees meer › over 2.2.2 Zorginkoopbeleid gynaecologie/obstetrie

2.2.4 Zorginkoopbeleid kraamzorg

CZ groep wil dat alle verzekerden kraamzorg kunnen krijgen en dat de kraamzorg wordt ingezet waar die het meest noodzakelijk is. Zorg op maat dus. Indicering via het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP) is niet meer toekomstbestendig.

Lees meer › over 2.2.4 Zorginkoopbeleid kraamzorg

2.2.5 Zorginkoopbeleid eerstelijns geboortecentra

CZ groep sluit ook in 2025 in principe geen overeenkomsten af met nieuwe of niet-gecontracteerde eerstelijns geboortecentra. Deze centra passen niet binnen onze toekomstvisie op de geboortezorg.

Lees meer › over 2.2.5 Zorginkoopbeleid eerstelijns geboortecentra

2.2.6 Kansrijke Start

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start is erop gericht om ieder kind een gezonde en kansrijke start te bieden.

Lees meer › over 2.2.6 Kansrijke Start

Page: