Search

478 results found showing 111 to 120

1 Visie van CZ groep op de paramedische zorg

We vinden het belangrijk dat de zorg kwalitatief goed, betaalbaar én voor iedereen toegankelijk is. De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Het is daarom belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen.

Lees meer › over 1 Visie van CZ groep op de paramedische zorg

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Samen werken we aan toekomstbestendige paramedische zorg voor onze verzekerden: zorg die toegankelijk, betaalbaar én van goede kwaliteit is.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid paramedische zorg

Wij willen dat elke verzekerde die zorg nodig heeft, een weloverwogen keuze kan maken voor een zorgaanbieder. Daarvoor is transparantie nodig over de kwaliteit van de zorg. De afgelopen jaren zijn daarvoor al mooie stappen gezet.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid paramedische zorg

2.11 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.11 Innovatie en samenwerking

2.12 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.12 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

In de loop van 2023 vinden er verschillende activiteiten plaats voor de contractering in 2024. Deze activiteiten verschillen per zorgsoort.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op https://zorgvinder.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.3 Het aanbod is beperkt geldig

Het aanbod dat CZ groep de zorgaanbieder fysiotherapie doet, is geldig tot en met 6 november 2023. Als een zorgaanbieder niet vóór die tijd de overeenkomst accepteert of weigert, vervalt het aanbod.

Lees meer › over 3.3 Het aanbod is beperkt geldig

3.4 Bereikbaarheid

Bij vragen over de aangeboden overeenkomst of over uw gegevens kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer Zorgverleners (RZ) via het contactformulier of via (0113) 27 46 61. Zij beantwoorden uw vragen zo veel mogelijk zelf.

Lees meer › over 3.4 Bereikbaarheid

Bijlage 2 Voorwaarden voor een netwerk

Een netwerk moet tenminste aan alle onderstaande voorwaarden voldoen.

Lees meer › over Bijlage 2 Voorwaarden voor een netwerk

Page: