Search

478 results found showing 411 to 420

2.5 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2025?

Het is belangrijk dat duidelijk is welke GLI-programma’s worden aangemerkt als verzekerde zorg. Een onafhankelijke erkenningscommissie van het Loket Gezond Leven toetst de wetenschappelijke onderbouwing van een Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Lees meer › over 2.5 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2025?

2.6 Transformatie en samenwerking

Lees meer › over 2.6 Transformatie en samenwerking

2.6.1 Visie op regionale samenwerking

Om de uitdagingen binnen de zorg het hoofd te kunnen bieden, is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Veel transformaties vinden plaats in instellingen en die kunnen we met inkoopafspraken faciliteren.

Lees meer › over 2.6.1 Visie op regionale samenwerking

2.6.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

Het is een enorme uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De urgentie is hoog en er zijn fundamentele transformaties nodig.

Lees meer › over 2.6.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

2.7 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen en de betrokkenheid van patiënten(organisaties), ervaringsdeskundigen en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.7 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3. Proces contractering 2025

Lees meer › over 3. Proces contractering 2025

3.1 Tijdpad

Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2024 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2025. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.3 Bereikbaarheid

Vragen over dit zorginkoopbeleid en de overeenkomst kunt u e-mailen naar zorginkoop.gli@cz.nl. Wij spannen ons maximaal in om uw e-mail uiterlijk binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Lees meer › over 3.3 Bereikbaarheid

Bijlage 1 Visie van CZ groep op de taken en verantwoordelijkheden van RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches

In deze bijlage leest u onze visie op de taken en verantwoordelijkheden van regionale huisartsenorganisaties en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches.

Lees meer › over Bijlage 1 Visie van CZ groep op de taken en verantwoordelijkheden van RHO’s en samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches

Page: