Search

483 results found showing 131 to 140

2.9 Voetzorg

CZ groep hanteert voor voetzorg een vierjarige overeenkomst: voor de periode 2022-2025. Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor 2023? Dan ontvangt u geen overeenkomst voor 2024, omdat de bestaande overeenkomst nog doorloopt.

Lees meer › over 2.9 Voetzorg

2.10 Valpreventie

In het IZA staat dat zorgverzekeraars en gemeenten vanaf 1 januari 2024 samen de verantwoordelijkheid hebben om vijf ketenaanpakken in te kopen. De ketenaanpak valpreventie is er hier één van.

Lees meer › over 2.10 Valpreventie

GGZ vrijgevestigden 2024

laatste update: 18/09/2023 Versie: 1.1 Toevoeging/wijziging: niet is verwijderd onder de 2e bullit van tariefpercentages (2.2.

Lees meer › over GGZ vrijgevestigden 2024

1.1 Trends en ontwikkelingen

De wachttijden in de GGZ zijn nog steeds te lang. Dat komt vooral door een tekort aan personeel. Dit vraagt om een andere aanpak, zodat de huidige (behandel)capaciteit voor meer mensen beschikbaar komt.

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Op het moment van schrijven hadden we nog te weinig informatie over de effecten van het ZPM. We verwachten deze informatieachterstand in 2023 in te halen.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Kwaliteitsgesprekken

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Vrijgevestigde praktijken

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Page: