Search

483 results found showing 331 to 340

2.2 Inhoudelijk beleid

Hieronder laten we zien wat ons zorginkoopbeleid betekent voor:

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Wondverbandmiddelen

Patiënten mogen verwachten dat de sluitingstijd van hun wond zo kort mogelijk is. Hierdoor hebben zij niet onnodig lang last van een wond, wat een positief effect heeft op hun kwaliteit van leven.

Lees meer › over 2.2.1 Wondverbandmiddelen

2.2.2 Mammaprothesen

We kopen kwalitatieve en doelmatige borstprothesen in voor vrouwen na een borstamputatie en willen hierbij voldoende keuzemogelijkheden bieden.

Lees meer › over 2.2.2 Mammaprothesen

2.2.3 Compressiematerialen en toebehoren

Wij willen de eigen regie van patiënten stimuleren door hen te leren om elastische kousen zelfstandig aan en uit te trekken. Zo houden we de patiënt zelfredzaam en ontlasten we mogelijk andere zorgverleners in de keten.

Lees meer › over 2.2.3 Compressiematerialen en toebehoren

2.2.4 Overige compressiematerialen

In de categorie overige compressiematerialen vallen Adjustable Compression Devices (ACD’s), Point Pressure Devices (PPD’s), thoraxbandages, hoofd-halsbandages en pads.

Lees meer › over 2.2.4 Overige compressiematerialen

2.2.5 In-/uitvoerapparatuur voor slechtzienden

CZ groep wil de administratieve lasten verlichten voor de gebruikers van in-/uitvoerapparatuur en de betrokken zorgaanbieders.

Lees meer › over 2.2.5 In-/uitvoerapparatuur voor slechtzienden

2.2.6 Minimumeisen 

CZ groep werkt voor de meeste hulpmiddelen met meerjarencontracten met een looptijd van 2 tot 5 jaar. Dit betekent dat we niet ieder jaar voor alle hulpmiddelen een overeenkomst aanbieden.

Lees meer › over 2.2.6 Minimumeisen 

2.2.7 Toegankelijkheid van zorg

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen.

Lees meer › over 2.2.7 Toegankelijkheid van zorg

2.2.8 Digitale zorg

Digitale zorg is het volledig of gedeeltelijk vervangen van reguliere zorg door een digitale variant. Dit vereist de inzet van verschillende technologieën om de gezondheidszorg te verbeteren, te ondersteunen en toegankelijker te maken.

Lees meer › over 2.2.8 Digitale zorg

2.2.9 Aanvullende zorginkoop

Als we naar verwachting niet aan onze zorgplicht kunnen voldoen (bijvoorbeeld als meerdere lopende overeenkomsten binnen de looptijd eindigen), dan behouden we ons het recht voor om te zoeken naar alternatieven en om eventueel aanvullend beleid te

Lees meer › over 2.2.9 Aanvullende zorginkoop

Page: