Search

483 results found showing 461 to 470

2.1.6 Kwaliteit van zorg

CZ groep bepaalt de kwaliteit van de geleverde zorg door te kijken naar het percentage deelnemers aan een stoppen-met-rokenbegeleidingstraject dat na afloop echt is gestopt met roken.

Lees meer › over 2.1.6 Kwaliteit van zorg

2.1.7 Kosten van zorg

Momenteel worden er landelijke kwaliteitscriteria en meetmethodieken ontwikkeld. CZ groep steunt deze ontwikkeling.

Lees meer › over 2.1.7 Kosten van zorg

2.1.8 Toegankelijkheid van zorg

CZ groep wil dat iedere verzekerde toegang heeft tot stoppen-met-rokenbegeleiding. Dit doen we door landelijke en regionale aanbieders te contracteren en landelijke dekking te garanderen.

Lees meer › over 2.1.8 Toegankelijkheid van zorg

2.1.9 Digitale zorg

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitalezorg.

Lees meer › over 2.1.9 Digitale zorg

2.1.10 Aanvullende zorginkoop

CZ groep gaat ervan uit in het komende inkoopproces voldoende zorg in te zullen kopen.

Lees meer › over 2.1.10 Aanvullende zorginkoop

2.1.11 Duurzaamheid

Verduurzamen van de zorgsector

Lees meer › over 2.1.11 Duurzaamheid

2.1.12 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2025 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

Lees meer › over 2.1.12 Uitsluitingen

2.2.1 Visie op regionale samenwerking

Om de uitdagingen binnen de zorg het hoofd te kunnen bieden, is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Veel transformaties vinden plaats in instellingen en die kunnen we met inkoopafspraken faciliteren.

Lees meer › over 2.2.1 Visie op regionale samenwerking

2.2.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

Het is een enorme uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De urgentie is hoog en er zijn fundamentele transformaties nodig.

Lees meer › over 2.2.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

2.3 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen en de betrokkenheid van patiënten(organisaties), ervaringsdeskundigen en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.3 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

Page: