Search

478 results found showing 201 to 210

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.3 Bereikbaarheid

Voor alle (algemene) vragen over het zorginkoopbeleid ELD kunt u terecht bij Michel Rouss, eerste inkoper ELD, via eerstelijnsdiagnostiek@cz.nl. Wij doen ons uiterste best om uw vragen binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Lees meer › over 3.3 Bereikbaarheid

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Download inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download inkoopdocument

GRZ, ELV & GZSP 2024

laatste update 31-3-2023

Lees meer › over GRZ, ELV & GZSP 2024

1 Visie van CZ groep op GRZ, ELV & GZSP

Zoals het Integraal Zorgakkoord 2022 (IZA) benadrukt, staan we voor belangrijke uitdagingen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

Lees meer › over 1 Visie van CZ groep op GRZ, ELV & GZSP

1.1 Trends en ontwikkelingen

ELV, GRZ en GZSP zijn alleen effectief in een goede regionale samenwerking. Daarom hebben we landelijk afgesproken dat de coördinatiefunctie regionaal moet liggen.

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

Het zorginkoopbeleid 2024 is een bestendiging van het beleid in 2023. Op een aantal onderdelen hebben we iets andere accenten gelegd of gekozen voor een aanscherping. In dit document leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor een overeenkomst 2024.

Lees meer › over 2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Wij zien in de praktijk grote regionale verschillen in het aanbod van ELV en GRZ. Helaas is het zorgaanbod lang niet altijd goed afgestemd op de zorgvraag.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Kwaliteit van zorg

De aanspraken ELV, GRZ en GZSP hebben een breed aantal doelgroepen en/of diagnosegroepen. Door de (diagnose)groepen te classificeren en te specificeren, kunnen we de zorgkwaliteit beter meten, verbeteren en transparant maken.

Lees meer › over 2.2 Kwaliteit van zorg

Page: