Search

483 results found showing 421 to 430

Download Inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download Inkoopdocument

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Ketenaanpak kinderen

laatste update 28-3-2024

Lees meer › over Ketenaanpak kinderen

1. Visie van CZ groep op de ketenaanpak kinderen

Lees meer › over 1. Visie van CZ groep op de ketenaanpak kinderen

1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

De zorg staat onder druk. Zo ook de eerstelijnszorg. Dit komt onder andere door vergrijzing van de Nederlandse bevolking, een tekort aan personeel en een grotere vraag naar zorg.

Lees meer › over 1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

1.2 Visie op de sector

Het Zorginstituut bepaalde in januari 2021, dat de ketenaanpak kinderen onder bepaalde voorwaarden onder de verzekerde zorg valt.

Lees meer › over 1.2 Visie op de sector

2. Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

Een ongezond gewicht bij kinderen hangt net als bij volwassenen veelal samen met een ongezonde leefstijl op het gebied van voeding, eetgewoontes en beweging.

Lees meer › over 2. Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

CZ groep zet in 2025 vooralsnog het beleid uit 2024 voort. Dit betekent dat wij voor 2025 het zorgprogramma Your Coach Next Door (hierna: YCND) inkopen, bij voorkeur via regionale huisartsenorganisaties (RHO’s).

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

Er zijn geen wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025 ten opzichte van 2024.

Lees meer › over 2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst zijn niet gewijzigd. Zodra landelijk duidelijk is hoe deze ketenaanpak definitief wordt vormgegeven, kunnen wij ons beleid op dit punt nader invullen.

Lees meer › over 2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Page: