Search

483 results found showing 161 to 170

Download inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download inkoopdocument

Wijkverpleging 2024

laatste update 31-3-2023

Lees meer › over Wijkverpleging 2024

1 Visie van CZ groep op de wijkverpleging

In onze sterk vergrijzende samenleving wordt ouderenzorg steeds belangrijker. Goede wijkverpleging, die onderdeel is van een regionaal netwerk, speelt daarbij een sleutelrol.

Lees meer › over 1 Visie van CZ groep op de wijkverpleging

1.1 Trends en ontwikkelingen

Naast regionale samenwerking en het opschalen van de regionale coördinatiefunctie, vroegsignalering en ACP, besteden we extra aandacht aan bepaalde thema’s:

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Goede wijkverpleging begint bij goede en gemotiveerde zorgverleners. Als CZ groep proberen we organisaties ruimte te geven voor een passende salariëring door bijvoorbeeld de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) te volgen.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Dit document vormt de basis om in aanmerking te komen voor een reguliere overeenkomst wijkverpleging 2024. De concrete eisen aan de zorginkoop vindt u in de bijlagen.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3 Proces contractering 2024

Om basiszorg te leveren, moeten alle zorgaanbieders voldoen aan minimumeisen. Meer hierover én over de inzet van onderaannemers vindt u in bijlage 1.

Lees meer › over 3 Proces contractering 2024

3.1 Bestaande zorgaanbieders

Bestaande zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die in 2023 een overeenkomst wijkverpleging hebben met CZ groep en die op basis daarvan zorg hebben gedeclareerd. Aan hen bieden wij voor 2024 een eenjarige overeenkomst aan, tenzij anders overeengekomen.

Lees meer › over 3.1 Bestaande zorgaanbieders

Page: