Search

483 results found showing 251 to 260

Medisch-Specialistische Zorg

laatste update 28-3-2024

Lees meer › over Medisch-Specialistische Zorg

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

De toegankelijkheid van de zorg staat meer dan ooit onder druk. Door een toenemend aantal ouderen, chronisch zieken en mensen met meerdere aandoeningen blijft de vraag naar zorg stijgen.

Lees meer › over 1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

1.2 Visie op medisch-specialistische zorg

Ook in de medisch-specialistische zorg staat de toegankelijkheid onder druk. Nu al leiden personeelstekorten tot hoge wachttijden voor poliklinische en planbare zorg.

Lees meer › over 1.2 Visie op medisch-specialistische zorg

1.2.1 Kernpunten beleid

De uitdaging is vooral om de toegankelijkheid van de zorg te behouden door meer passende zorg te leveren. Passende zorg is van ons allemaal: patiënten, zorgaanbieders, de overheid, het zorginstituut, gemeenten en zorgverzekeraars.

Lees meer › over 1.2.1 Kernpunten beleid

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

Voor 2025 richten we ons nog nadrukkelijker op de toegankelijkheid van de zorg. We willen dat de zorg binnen de landelijke Treeknormen beschikbaar is. Daarvoor is natuurlijk inzicht nodig in de actuele wachttijden en wachtlijsten.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

De datum voor de indiening van de offertes is verschoven van 15 juni naar 1 september.

Lees meer › over 2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

De contractvoorwaarden vindt u in paragraaf 2.2, in hoofdstuk 3 en in bijlage 2. Deze zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2024.

Lees meer › over 2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

2.2 Inhoudelijk beleid

Ook in 2025 contracteren we weer goede, tijdige en betaalbare zorg. In deze paragraaf leest u onze uitgangspunten voor de contractering voor 2025. Deze afspraken willen we vóór 1 november gereed hebben.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

De vraag naar zorg blijft stijgen, terwijl het personeelsaanbod juist stagneert of zelfs afneemt. Het gevolg is dat de wachttijden, vooral voor planbare electieve zorg, vaak hoger zijn dan gewenst.

Lees meer › over 2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

Page: