Search

483 results found showing 261 to 270

2.2.2 Kwaliteit van zorg

CZ groep vindt het belangrijk dat de zorg van goede kwaliteit is.

Lees meer › over 2.2.2 Kwaliteit van zorg

2.2.3 Kosten van zorg

Voor het contract voor 2025 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten:

Lees meer › over 2.2.3 Kosten van zorg

2.2.4 Intramurale farmacie

De add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren binnen het medisch-specialistisch domein beschouwen we als een integraal onderdeel van het financiële kader voor MSZ. Voor deze dure geneesmiddelen verwachten we ook de komende jaren een sterke groei.

Lees meer › over 2.2.4 Intramurale farmacie

2.2.5 Eerstelijnsdiagnostiek

De afgelopen jaren hebben we een specifiek zorginkoopbeleid gehanteerd voor de eerstelijnsdiagnostiek.

Lees meer › over 2.2.5 Eerstelijnsdiagnostiek

2.2.6 Revalidatiezorg, trombosediensten, audiologische centra en ambulancezorg

CZ groep koopt zorg in die van toegevoegde waarde is voor de patiënt en die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Lees meer › over 2.2.6 Revalidatiezorg, trombosediensten, audiologische centra en ambulancezorg

2.2.7 Zintuiglijk gehandicapten

Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg) omvat multidisciplinaire zorg voor mensen met een visuele of auditieve beperking, of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

Lees meer › over 2.2.7 Zintuiglijk gehandicapten

2.3.1 Visie op regionale samenwerking

Om de uitdagingen binnen de zorg het hoofd te kunnen bieden, is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Veel transformaties vinden plaats in instellingen en die kunnen we met inkoopafspraken faciliteren.

Lees meer › over 2.3.1 Visie op regionale samenwerking

2.3.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

Het is een enorme uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De urgentie is hoog en er zijn fundamentele transformaties nodig.

Lees meer › over 2.3.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen en de betrokkenheid van patiënten(organisaties), ervaringsdeskundigen en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Wij moeten op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

Page: