Search

478 results found showing 381 to 390

2.2.2 Kosten van zorg

Om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden, zet CZ groep vooral in op:

Lees meer › over 2.2.2 Kosten van zorg

2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

Om de zorg toegankelijk te houden, richt ons beleid zich op de volgende punten:

Lees meer › over 2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

2.2.4 Digitale zorg

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitalezorg.

Lees meer › over 2.2.4 Digitale zorg

2.2.5 Duurzaamheid

Verduurzamen van de zorgsector

Lees meer › over 2.2.5 Duurzaamheid

2.2.6 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2025 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

Lees meer › over 2.2.6 Uitsluitingen

2.3.1 Visie op regionale samenwerking

Om de uitdagingen binnen de zorg het hoofd te kunnen bieden, is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Veel transformaties vinden plaats in instellingen en die kunnen we met inkoopafspraken faciliteren.

Lees meer › over 2.3.1 Visie op regionale samenwerking

2.3.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

Het is een enorme uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De urgentie is hoog en er zijn fundamentele transformaties nodig.

Lees meer › over 2.3.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen en de betrokkenheid van patiënten(organisaties), ervaringsdeskundigen en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Huisartsenzorg

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2025. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Page: