Search

478 results found showing 41 to 50

Download inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download inkoopdocument

Hulpmiddelen 2024

laatste update 31-3-2023

Lees meer › over Hulpmiddelen 2024

1 Visie van CZ groep op de hulpmiddelenzorg

Het Integraal Zorgakkoord wil de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk door schaarste van personeel en toenemende personeelskosten.

Lees meer › over 1 Visie van CZ groep op de hulpmiddelenzorg

2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

Bij prothesezorg is de keuze van het juiste hulpmiddel belangrijk. Het hulpmiddel moet aansluiten bij de zorgvraag van de cliënt. Daar moet een transparant en eenduidig proces aan voorafgaan.

Lees meer › over 2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

In 2024 blijft CZ groep zich inzetten om de toegang tot de zorg te borgen, om zorguitgaven te beïnvloeden en zo de betaalbaarheid voor onze verzekerden te handhaven.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Hieronder laten we zien wat ons inkoopbeleid betekent voor een aantal specifieke hulpmiddelen:

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen en de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Aanvullende procedure voor de selectieve contractering

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op http://www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Page: