Search

483 results found showing 281 to 290

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

CZ groep zet binnen de basisverzekering in op de mondzorg voor jeugdigen. Voor de overige mondzorg uit de basisverzekering zetten we het beleid van afgelopen jaar voort.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

We bieden de overeenkomst Het Kind niet langer aan. Daarvoor in de plaats komen 2 nieuwe overeenkomsten: Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd en Overeenkomst Mondzorg Jeugd.

Lees meer › over 2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Voor de Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd heeft de zorgaanbieder een aantoonbare samenwerking met een consultatiebureau.

Lees meer › over 2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

2.2 Inhoudelijk beleid

Ook in 2025 richt CZ groep zich op specifieke overeenkomsten. Daarnaast toetsen en borgen wij de doelmatigheid van de reguliere mondzorg. We voeren onder meer controles en analyses uit van declaratiegegevens en we beoordelen machtigingen.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen.

Lees meer › over 2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

2.2.2 Digitale zorg

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitalezorg.

Lees meer › over 2.2.2 Digitale zorg

2.2.3 Duurzaamheid

Verduurzamen van de zorgsector 

Lees meer › over 2.2.3 Duurzaamheid

2.2.4 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2025 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

Lees meer › over 2.2.4 Uitsluitingen

2.3.1 Visie op regionale samenwerking

Om de uitdagingen binnen de zorg het hoofd te kunnen bieden, is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Veel transformaties vinden plaats in instellingen en die kunnen we met inkoopafspraken faciliteren.

Lees meer › over 2.3.1 Visie op regionale samenwerking

2.3.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

Het is een enorme uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De urgentie is hoog en er zijn fundamentele transformaties nodig.

Lees meer › over 2.3.2 Integraal Zorgakkoord en transformatiemiddelen

Page: