Search

483 results found showing 401 to 410

2.2.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst zijn niet gewijzigd.

Lees meer › over 2.2.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

2.2 Inhoudelijk beleid

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

We vinden het belangrijk dat onze verzekerden gebruik kunnen maken van zorg dichtbij huis en dat zij hier voldoende keuzevrijheid in hebben. Daarom streven we ernaar om per regio voldoende zorgaanbod te contracteren.

Lees meer › over 2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

2.2.2 Betaalbaarheid van zorg

Overgewicht en/of obesitas gaan beide vaak gepaard met (chronische) aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen en verschillende soorten kanker.

Lees meer › over 2.2.2 Betaalbaarheid van zorg

2.2.3 Kwaliteit van zorg

Bij het contracteren van zorg maken we afspraken om de kwaliteit van zorg te borgen. Daarbij zijn de onderstaande aspecten belangrijk.

Lees meer › over 2.2.3 Kwaliteit van zorg

2.2.4 Digitale zorg

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitalezorg.

Lees meer › over 2.2.4 Digitale zorg

2.2.5 Duurzaamheid

Verduurzamen van de zorgsector 

Lees meer › over 2.2.5 Duurzaamheid

2.2.6 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2025 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

Lees meer › over 2.2.6 Uitsluitingen

2.3 Wie contracteert CZ groep in 2025?

Voor 2025 contracteren we bij voorkeur regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Voor 2025 gaat het om RHO’s die in 2024 nog geen overeenkomst met ons hadden.

Lees meer › over 2.3 Wie contracteert CZ groep in 2025?

2.4. Minimumeisen voor de GLI voor volwassenen

Minimumeisen voor een regionale huisartsenorganisatie

Lees meer › over 2.4. Minimumeisen voor de GLI voor volwassenen

Page: