Search

478 results found showing 21 to 30

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Via de nieuwe overeenkomst 'Het Kind' besteden we meer aandacht aan goede mondzorg bij kinderen. We willen de methode Gewoon Gaaf stimuleren en wetenschappelijk bewezen zorg ondersteunen die resultaat oplevert.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

CZ groep richt zich in 2024 op specifieke overeenkomsten voor gerichte behandelingen en biedt geen overeenkomsten voor algemene mondzorg aan. Daarnaast toetsen en borgen we de doelmatigheid van de reguliere mondzorg.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de be-trokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.3 Bereikbaarheid

Beleidsmatige vragen

Lees meer › over 3.3 Bereikbaarheid

Bijlage 1:  Specificatie zorginkoopbeleid Mondzorg 2024 – Angst voor de tandarts

CZ groep maakt onderscheid tussen de zorgaanbieders en de eisen we stellen aan de behandeling, de bedrijfsvoering en henzelf.

Lees meer › over Bijlage 1:  Specificatie zorginkoopbeleid Mondzorg 2024 – Angst voor de tandarts

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Download inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download inkoopdocument

Page: