Search

483 results found showing 81 to 90

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Ons zorginkoopbeleid sluit aan bij de landelijke afspraken in het IZA. Daarin is afgesproken dat de nadruk meer moet liggen op gezond leven en preventie.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Bij het contracteren van zorg maken we afspraken die leiden tot:

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Wie contracteert CZ groep in 2024?

Voor 2024 contracteren we bij voorkeur regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) voor de GLI. Voor ons is een RHO een eerstelijnsorganisatie waarin zorgverleners (overwegend huisartsen) op regioniveau zijn verenigd.

Lees meer › over 2.3 Wie contracteert CZ groep in 2024?

2.4 Minimumeisen voor de GLI voor volwassenen

Minimumeisen voor de regionale huisartsenorganisatie 

Lees meer › over 2.4 Minimumeisen voor de GLI voor volwassenen

2.5 Indicatiecriteria

De GLI is verzekerde zorg voor volwassenen vanaf ten minste een matig verhoogd GGR.

Lees meer › over 2.5 Indicatiecriteria

2.6 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2024?

Het is belangrijk dat duidelijk is welke GLI-programma’s worden aangemerkt als verzekerde zorg. De wetenschappelijke onderbouwing van een GLI wordt getoetst door een onafhankelijke erkenningscommissie van het Loket Gezond Leven.

Lees meer › over 2.6 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2024?

2.7 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.7 Innovatie en samenwerking

2.8 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.8 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Page: