Search

478 results found showing 31 to 40

Geboortezorg 2024

laatste update: 07-09-2023

Lees meer › over Geboortezorg 2024

1.1 Trends en ontwikkelingen

In Nederland is de laatste jaren hard gewerkt om de uitkomsten van de geboortezorg te verbeteren. Een belangrijk verbeterpunt was de regionale samenwerking tussen de zorgprofessionals.

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Ons zorginkoopbeleid is gebaseerd op onderstaande doelstellingen:

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

CZ groep streeft naar de best mogelijke, betaalbare geboortezorg die voor alle verzekerden toegankelijk is en waarbij de kwaliteit transparant is en de cliënt centraal staat.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Innovatie en samenwerking

CZ groep staat open voor innovatieve ideeën vanuit het veld. Innovaties die binnen de geboortezorg en daarbuiten positieve effecten hebben op de kwaliteit, de toegankelijkheid en de kosten van zorg, bespreken we graag.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.3 Bereikbaarheid

Voor vragen over de contractering, de overeenkomst en de zorginkoop kunt u tijdens het contracteerproces contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer Zorgverleners Geboortezorg via (0113) 27 46 62 en rz.geboortezorg@cz.nl.

Lees meer › over 3.3 Bereikbaarheid

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Page: