Search

483 results found showing 221 to 230

Bijlage 2: Uitgangspunten ‘Individuele prestaties’ Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

In dit document leggen we de minimale uitgangspunten vast voor de individuele prestaties binnen de GZSP, op basis van de prestatiebeschrijvingen van de NZa. Zorgaanbieders dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Lees meer › over Bijlage 2: Uitgangspunten ‘Individuele prestaties’ Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

Bijlage 3: Uitgangspunten ‘Zorg in een groep’ binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

Uitgangspunten ‘Zorg in een groep’ binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

Lees meer › over Bijlage 3: Uitgangspunten ‘Zorg in een groep’ binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

Bijlage 4: Afstemming regionale netwerk rond mensen met ZB/LVB

Goede zorg voor cliënten met ZB/LVB vraagt ook om een goede samenwerking op regionaal niveau tussen de eerstelijnszorg, gespecialiseerde zorg en het sociaal en maatschappelijk domein.

Lees meer › over Bijlage 4: Afstemming regionale netwerk rond mensen met ZB/LVB

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Download inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download inkoopdocument

Download Inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download Inkoopdocument

Ketenaanpak Valpreventie 2024

laatste update 01-04-2024

Lees meer › over Ketenaanpak Valpreventie 2024

1.1 Trends en ontwikkelingen

De druk op de zorg wordt steeds groter. Dat komt onder andere door veranderingen binnen het zorglandschap en de veranderde demografie van de Nederlandse bevolking. Zo zien we voorlopig nog een stijging van het aantal (kwetsbare) ouderen.

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Kijken we naar de Ketenaanpak Valpreventie, dan vallen in 2024 2 onderdelen onder de zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw):

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Op het moment van schrijven koopt CZ groep Otago individueel in als valpreventieve beweeginterventie.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

Page: