Search

478 results found showing 191 to 200

Bijlage 1: Minimale geschiktheidseisen

Deze bijlage beschrijft de minimale geschiktheidseisen die CZ groep hanteert voor apotheekhoudenden die een overeenkomst met ons aan willen gaan en die voldoen aan de voorwaarden in paragraaf 2.2.6.

Lees meer › over Bijlage 1: Minimale geschiktheidseisen

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Download inkoopdocument

Via de knop 'Toevoegen aan verslag' onderaan de pagina’s kunt u de pagina toevoegen aan een persoonlijk verslag. In het menu bovenaan de pagina kunt u naar de Mijn verslag functie en deze pagina’s in één PDF downloaden.

Lees meer › over Download inkoopdocument

Eerstelijnsdiagnostiek 2024

laatste update 31-3-2023

Lees meer › over Eerstelijnsdiagnostiek 2024

1 Visie van CZ groep op de eerstelijnsdiagnostiek

Goede eerstelijnsdiagnostiek (ELD) helpt bij een snelle diagnosestelling, gaat onnodige medicalisering tegen en wordt bovendien dicht bij de patiënt geleverd.

Lees meer › over 1 Visie van CZ groep op de eerstelijnsdiagnostiek

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Voor de periode tot en met 2024 hebben we met zorgaanbieders meerjarige afspraken gemaakt voor klinische chemie (KCL) en medische microbiologie (MMB). Daarmee hebben we voor 2023 en 2024 al voldoende zorgaanbod gecontracteerd.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Bij onze zorginkoop van overige diagnostiek ELD voor 2024 hanteren we de volgende uitgangspunten:

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties), ervaringsdeskundigen en onze Ledenraad. Ook betrekken we mensen steeds vaker bij regionale vraagstukken.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

Page: