Search

483 results found showing 361 to 370

2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen.

Lees meer › over 2.2.3 Toegankelijkheid van zorg

2.2.4 Aanvullende zorginkoop

Als we naar verwachting niet kunnen voldoen aan onze zorgplicht, dan behouden we ons het recht voor om te zoeken naar alternatieven en/of om aanvullend ziekenvervoer in te kopen.

Lees meer › over 2.2.4 Aanvullende zorginkoop

2.2.5 Duurzaamheid

De aanbieder conformeert zich aan het actuele Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief de eventuele wijzigingen met betrekking tot de zero-emissiezone voor taxi’s.

Lees meer › over 2.2.5 Duurzaamheid

2.2.6 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2025 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

Lees meer › over 2.2.6 Uitsluitingen

2.3 Transformatie en samenwerking

Om de uitdagingen binnen de zorg het hoofd te kunnen bieden, is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Veel transformaties vinden plaats in instellingen en die kunnen we met inkoopafspraken faciliteren.

Lees meer › over 2.3 Transformatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen en de betrokkenheid van patiënten(organisaties), ervaringsdeskundigen en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Deelname aan de inkoopprocedure Ziekenvervoer

Aanbieders die interesse hebben om aan de inkoopprocedure Ziekenvervoer deel te nemen, kunnen tot uiterlijk 1 mei 2024 een verzoek tot deelname indienen via ziekenvervoer@cz.nl.

Lees meer › over 3.2 Deelname aan de inkoopprocedure Ziekenvervoer

3.3 Deze inkoopprocedure is geen aanbestedingsprocedure

De inkoopprocedure die in dit zorginkoopbeleid en het nog te publiceren inkoopdocument wordt aangekondigd, is géén aanbestedingsprocedure. De Aanbestedingswet 2012 en de aanbestedingsbeginselen zijn dus uitdrukkelijk niet van toepassing.

Lees meer › over 3.3 Deze inkoopprocedure is geen aanbestedingsprocedure

3.4 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2024 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2025. Op www.cz.

Lees meer › over 3.4 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Page: