Search

483 results found showing 451 to 460

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

Roken is een van de vele vermijdbare risico's die invloed hebben op iemands gezondheid.

Lees meer › over 1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

1.2 Visie op de sector

CZ groep koopt alleen evidence based stopmethodes in die passen bij de Zorgstandaard Stoppen met Roken. Enkel zorgaanbieders met een registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (KABIZ) komen in aanmerking voor een overeenkomst.

Lees meer › over 1.2 Visie op de sector

2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

Lees meer › over 2 Inhoudelijk beleid en inkoopcriteria

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

Met dit zorginkoopbeleid kopen we begeleiding in die onze verzekerden de beste mogelijkheid biedt om te stoppen met roken. We stimuleren zorgaanbieders om hun begeleiding steeds verder te verbeteren om zo het stoppercentage te verhogen.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

Er zijn geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Lees meer › over 2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

Er zijn geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Lees meer › over 2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

2.1.3 Soorten stoppen-met-rokenbegeleiding

We kunnen stoppen-met-rokenbegeleiding opdelen in 2 categorieën: korte stopadviezen en intensieve begeleiding.

Lees meer › over 2.1.3 Soorten stoppen-met-rokenbegeleiding

2.1.4 Korte stopadviezen

Korte stopadviezen of korte motiverende interventies zijn vaak eenmalig en worden gegeven door huisartsen, verloskundigen, medisch specialisten en andere zorgverleners.

Lees meer › over 2.1.4 Korte stopadviezen

2.1.5 Intensieve begeleiding

Onder intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding verstaan we geaccrediteerde1 begeleidingstrajecten, waarin verzekerden in meerdere sessies met een stopcoach proberen te stoppen met roken.

Lees meer › over 2.1.5 Intensieve begeleiding

Page: